Oferta 2019-11-13T13:16:27+00:00

WYBIERZ III SEKTOR I PRACUJ Z PASJĄ!

Osobom, które zainteresowane są zdobyciem doświadczenia zawodowego w organizacji pozarządowej oferujemy możliwość odbycia praktyki i stażu w naszym biurze w Sosnowcu. Z nami nauczysz się planowania projektów społecznych i zarządzania nimi, promowania działalności społecznej, marketingu, social mediów; aktywizacji społeczności lokalnej, współpracy z partnerami lokalnymi i wystąpień publicznych.

Możesz zdobyć doświadczenie w realizacji projektów młodzieżowych, senioralnych i kobiecych, poświęconych rozwojowi zawodowemu, obywatelskiemu, osobistemu i publicznemu. W naszym biurze jest także możliwość rozwinięcia skrzydeł jako informatyk, grafik, pracownik biurowy, księgowy, prawnik, psycholog, terapeuta czy facylitator.

To, co odróżnia nas od innych podmiotów to kreatywna praca zgodna z wartościami i pasją.

Na staż zapraszamy osoby, które mają wcześniejsze doświadczenie w pracy wolontariackiej, lubią pracę zespołową, potrafią obsługiwać komputer, nie boją się uczyć nowych technologii, znają język angielski, gotowe są zaangażować się z głębi serca i są otwarte na współpracę w środowisku międzynarodowym. Oferujemy pracę w dynamicznym środowisku, gdzie pokonujemy sporo wyzwań i cały czas się uczymy.

Możliwość odbycia praktyk i staży należy wcześniej samemu zaaranżować z właściwym Urzędem Pracy, uczelnią lub instytucją rynku pracy, z którymi stowarzyszenie może rozpocząć współpracę partnerską. Stowarzyszenie ma możliwość realizacji stażu, jednakże należy posiadać organizację/instytucję, która staż nadzoruje.

Długość odbywania stażu – co najmniej 6 m-cy.

Dla firm, organizacji oraz instytucji organizujemy i prowadzimy działania edukacyjne i konsultacje eksperckie przy użyciu atrakcyjnych i nowoczesnych narzędzi uczenia się i dzielenia wiedzą.

Tematyka:

– planowanie projektów i fundraising
– zarządzanie cyklem projektowym
– PR i kontakty z mediami
– przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, równość szans kobiet i mężczyzn
– godzenie życia zawodowego z rodzinnym
– radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
– empowerment coaching
– skuteczne prowadzenie kampanii wyborczych dla kobiet
– partycypacja obywatelska seniorów

Program warsztatów jest szyty na miarę i każdorazowo poprzedzony analizą potrzeb uczestników. Pracujemy w otoczeniu indoor oraz outdoor.
Warsztaty prowadzone są przez certyfikowane trenerki naszej organizacji posiadające wieloletnie doświadczenie w edukacji pozaformalnej.
Szkolenia/warsztaty/treningi prowadzimy przy użyciu nowoczesnych metod interaktywnych i narzędzi edukacji pozaformanej. Wzbudzają one zaangażowanie wszystkich uczestników, bazują na konkretnych zdaniach odwołując się do realnych problemów z życia, pozwalają na precyzyjne dopasowanie zadań do potrzeb, skupiają uwagę grupy oraz wzbudzają zaciekawienie, pogłębiają autorefleksję i pozwalają dojść do ogólnych wniosków na podstawie jednostkowej sytuacji. Wnioski wypracowane dzięki użyciu metod interaktywnych mają zastosowanie w rzeczywistości. Metody te wprowadzają nowa wiedzę odwołując się do emocji w procesie jej przekazywania.

Pracujemy w innowacyjnym podejściu holistycznym, odwołując się do emocji, doświadczeń, zabawy i eksperymentowania.

Jeśli potrzebujesz konsultacji dotyczących równości szans, planowania projektów i fundraisingu – również służymy pomocą.

kontakt: sobanska.monika@gmail.com

– prowadzenie treningów planowania europejskich projektów społecznych i edukacyjnych dla liderów i wolontariuszy na Maderze
– prowadzenie szkoleń z równości szans dla przedstawicieli związków zawodowych
– opracowywanie nowoczesnych metod edukacji liderek wraz z kadrą innych organizacji zagranicą, praca nad platforma edukacyjną
– prowadzenie warsztatów planowania projektów i prowadzenia działań promocyjnych podczas trzech edycji Akademii Liderek i Animatorek Społecznych w Sosnowcu / 2005-2007/
– prowadzenie warsztatów “Działaj z nami i pracuj z pasją” podczas Rozwojowo-Rozrywkowego Festiwalu dla Kobiet PROGRESSteron
– prowadzenie treningów planowania projektów społecznych dla studentów V roku specjalizacji „Rozwiązywanie problemów w społecznościach lokalnych” na Wydziale Polityki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2007-2013

– prowadzenie warsztatów podczas Festiwalu Umiejętności Społecznych FUS w Garwolinie
– organizacja warsztatów i treningów w ramach projektu „Oczy szeroko otwarte – przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt” w Sosnowcu
– organizacja treningów umiejętności psychospołecznych w ramach projektu „Nie jesteś sama – wsparcie samotnych matek zagrożonych wykluczeniem społecznym”
– prowadzenie warsztatów umiejętności liderskich dla liderek mniejszości niemieckiej wraz z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach i Opolu /2014-2016/
– prowadzenie treningów rozwoju kreatywności w ramach projektu “Krąg Kreatywności” w Sosnowcu
– wygłaszanie prelekcji i wystąpień podczas wielu konferencji, Kongresów Kobiet
– prowadzenie wykładów, prelekcji i warsztatów na temat partycypacji obywatelskiej seniorów.